Eksempler på løsninger

Vi er terrængående i udviklingen af velfærden


 
 
 
breaker 1 startside.jpg
 

Eksempler på løsninger

Vi har ingen færdige løsninger på hylden. Det tror vi simpelthen ikke på. I stedet har vi bunker af inspiration, erfaring fra andre velfærdsorganisationer og et unikt netværk blandt nøgleaktører i alle velfærdssamfundet sektorer. Det bruger vi hver gang, vi løser en opgave. Nedenfor finder du en række eksempler på vores opgaver og løsninger. 

 
 
 

Strategi og vision

Vi er terrængående i udviklingen af velfærden og bruger vores omfattende erfaring og viden om trends og tendenser til at rådgive om og bistå i udviklingen af strategier og visioner i bl.a. kommuner og organisationer. Det er afgørende for os, at både proces og produkt bor hos jer, så vi ikke risikerer at komme med et flot set up, der ikke har gang på jord.

 
 
32dww.jpg
 

Koncernstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ambitiøs udviklingsstrategi, der udstikker en række overordnede mål og centrale udviklingsspor. Udviklingsstrategien er det politiske grundlag. Nu er kommunens nye direktion i gang med at udvikle en koncernstrategi, der skal geare organisationen til at realisere de politiske målsætninger. BETA rådgiver om udviklingen af koncernstrategien og understøtter direktionens arbejde med denne. 

 
 

Visionsproces for Ældre Sagen

Ældre Sagen arbejder for at forbedre forholdene for ældre i Danmark. Men alderdommen er ikke, hvad den har været. Danskerne lever sundere og længere og ændringer i sundhedsvæsenet betyder, at en stadig større del af en behandling vil foregå i borgerens eget hjem. Derfor er Ældre Sagen i gang med at udvikle en vision for værdig ældrepleje for hjemmeboende svækkede ældre. BETA har understøttet processen og faciliteret en række møder og workshops i forbindelse med denne. 

 
 
 
 

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling handler ikke om lederne, men om den forandring de er en del af. Derfor er det altid konteksten, vi tager udgangspunkt i, når vi hjælper med ledelsesudvikling. Vi har ingen faste koncepter, men arbejder ud fra et stærkt ønske om, at øge den kollektive handlekraft i de organisationer vi samarbejder med – derfor har vi også altid et skarpt fokus rettet mod koblingen til hverdagen.

 
 
32dww44.jpg
 

Ledelsesudvikling i Region Sjælland

Region Sjælland har en ambitiøs vision om patienten som partner. Den udstikker retningen for den videre udvikling af regionens samlede sundhedsvæsen med fokus på kvalitet og patientsikkerhed gennem et mere målrettet samarbejde med patienter og pårørende. BETA har hjulpet regionens HR-udviklingsafdeling med at designe ledelsesudviklingsforløbet "Ledelse med patienten som partner" og underviser på flere af regionens ledelsesudviklingsforløb, herunder for nye ledere i regionen. 

 
 

Leder på kanten

Når vi vil ændre velfærden, skal vi ændre lederrollen. I årtier har vi uddannet velfærdsledere til at udvikle og lede organisationer, der leverer klart definerede serviceydelser til borgerne. Fremover skal organisationerne være åbne for såvel borgere som lokalsamfund og kunne samarbejde med andre organisationer uanset sektor. Det indebærer en ny, udvidet ledelsesopgave. BETA har bidraget til udvikling af Mandag Morgens udviklingsforløb Leder på kanten og også undervist på forløbet.

 

 
 
 

Netværk, alliancer og partnerskaber

Du kan ikke lykkes alene. Det er erkendelsen i stadig flere af de organisationer, vi arbejder med. Mange af de opgaver, der skal løses, og de problemer, vi står overfor, kalder på nye løsninger i mellemrummene mellem de etablerede organisationer. Vi hjælper med at afdække hvem I skal samarbejde med om hvad og faciliterer en række netværk, alliancer og partnerskaber på forskellige velfærdsområder.

 
 
32dww44.jpg
 

Småbørnsalliancen / Småbørnsløftet

Egmont Fonden og Tænketanken DEA har taget initiativ til småbørnsalliancen – en alliance der skal understøtte små børns læring og livsduelighed med henblik på at styrke den sociale mobilitet i Danmark. BETA har rådgivet om design af alliancen og faciliteret alliancens arbejde fra november 2016 til januar 2018, hvor Småbørnsløftet blev lanceret. Vi arbejder nu med at forankre Småbørnsløftet lokalt.

 
 
 
 

Akademiet for Social Innovation

Frivilligrådet og Tuborgfondet har taget initiativ til at udvikle Akademiet for Social Innovation. Akademiet skal, bl.a. gennem samarbejde med erhvervslivet, sikre kapacitetsopbygning i civilsamfundet og derigennem accelerere den sociale innovation. BETA bidrager med rådgivning om udvikling af Akademiet samt facilitering af akademiets arbejde i projektperioden fra 2016-2019.

 
 
 

Events

Vi har mange års erfaring med at designe, udvikle og moderere events i alle størrelser og udformninger. Fra det interne strategiseminar eller den årlige personaledag til store, internationale konferencer – og ofte i utraditionelle rammer. Den erfaring trækker vi på, når vi skal udvikle events, der matcher netop jeres formål og behov.

 
 
32dww44323.jpg
 

Temadag for tillidsrepræsentanter i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Arbejdsmarkedet udvikler sig hastigt, bl.a. som følge af ny teknologi. Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at være på forkant med den udvikling, og derfor har BETA hjulpet med at udvikle og moderere en temadag om fremtidens arbejdsmarked for forvaltningens tillidsrepræsentanter. 

 
 

Advisory Board for Frem i lyset

Ungdommens Røde Kors og TrygFonden gennemfører fra 2014-2018 en storstilet, frivilligbaseret indsats for udsatte børn og unge i Danmark: Frem i Lyset. BETA har hjulpet med at udvikle rammen for projektets advisory board og bistår løbende Ungdommens Røde Kors med udvikling og facilitering af advisory boardets møder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt breaker modul.jpg
 

LAD OS HØRE FRA DIG

Kontakt

 

Vesterbrogade 69D, DK-1620 København V
E: hej@ubeta.dk
T: +45 2298 0751